Otard Baron VSOP Cognac pdd. 40% 0,7L

Otard Baron VSOP Cognac fdd. 40% 0.7L

Egységár: 20 357 Ft/l

Leírás

Otard Ház

A vár eredeti neve pontosan és szó szerint: Le Cháteau de Cognac. Története a sötét középkorba nyúlik vissza. Amikor a IX. században felépült még nem is kastély volt, hanem inkább kezdetleges, de masszív erőd, mely a Karoling királyok uralma alatt a normannok hódításai ellen nyújtott védelmet. A XII. században a két szomszéd ország számos házassági köteléke, hozománya és öröksége következtében a vár a Plantagenet angol uralkodóház birtokába jutott, majd innentől kezdve a vár birtoklásáért évszázadokig folytak a háborúk és csaták angolok és franciák között, pontosabban a két oldal királyi házai és arisztokráciája között, miközben érthetően, az egész szélesebb környék szinte minden fontosabb ura és asszonya megfordult benne. Leghíresebb vendége egyenesen ott született, nevezetesen Francois de Valois, akit később I. Ferenc néven koronáztak Franciaország királyává. A kastély ekkor élte fénykorát, később elvesztette jelentőségét, ragyogása megkopott, még börtönné is átalakították, a forradalom idején pedig állami tulajdonba került. Az "államosítást követő reprivatizálás" során Otard báró, Cognac város polgármestere 1796-ban vette meg a kastélyt, mely azóta is a család tulajdonában maradt. A Cognac várának immár több mint 200 éve az Othard család a tulajdonosa. Ma már nemzetiségük is kideríthetetlen, ám történetük kezdetén ennek a kifejezésnek még nemcsak fontossága nem volt, de még értelmezni sem lehetett volna. A viking eredetű ősök ugyanis eredetileg Norvégiából származnak, legalábbis a család első, a 869. évben keltezett első írásos említése és feljegyzése alapján. Ottard Jarl először Nagy Alfréd angol király szolgáltában állt, majd Normandia hercegéhez csatlakozott. Angol földre már unokája, Hugues Ottard, Bray és Gournay gróf néven került ismét, amikor is 1066-ban Hódító Vilmossal részt vett a szigetország sorsát jó időre meghatározó hastingsi csatában. Érdemei elismeréseképpen két grófságot is kapott Dél-Angliában. Később a család Észak-Skóciába költözött, ahol Dunnottard néven felépítették erődjüket, melynek urait 1480-ban hivatalosan is bárói rangra emelték. 1688-ban a család az elűzött II. (Stuart) Jakabbal együtt Franciaországba emigrált, ahol James O'tard de La Grange néven XIV. Lajos francia király szolgálatába állt, majd 1700-ban megkapta a francia bárói rangot is. Cognac város mellett 1763-ban látta meg a napvilágot Jean Baptiste Antoine O'tard de Lagrange, a jelenlegi cég megalapítója. A borpárlat készítését a politika kényszerítette ki. A báró ugyanis a forradalom elől kénytelen volt évekre Angliába menekülni, amikor pedig már hazatérhetett, a családi hagyományból évek alatt készült és felhalmozódott borlelke szépen megérett, így egészen új (addig nemigen tapasztalt) minőséget mutatott. Egyszerűen már cognac-ká nemesedett. Innen eredeztethető a cég, melyhez már csak Cognac kastélya kellett, de az sem a pompa kedvéért, hanem mert pincéi ideális környezetet nyújtottak az értékes ital lassú érleléséhez. A becsületrend lovagi címével is kitüntetett O'tard báró olyan köztiszteletben álló személyiség volt, hogy Cognac városában húsz éven keresztül volt választott polgármester. Az Otard cognackokat igen könnyen, sőt már messziről felismerhetővé teszi a különleges, cseppformájú palack, mely egyedisége mellett nemes egyszerűségével és eleganciájával is felhívja magára a figyelmet. A palackok kristálytisztán engedik látni az érett italok tüzes aranybarna színét, s e háttérből plasztikusan domborodik ki a bárói címer aranya, azt bizonyítva, hogy a sok száz éves tapasztalat, a hagyomány és a rang kötelez. A cég több mint két évszázados fejlődés után csatlakozott a Martini & Rossi céghez, mely 1992-ben, az egyesülés után Bacardi-Martini néven működik tovább.

forrás: nemesitalok.hu